Posts

Antwoord Lantis op brief Oosterweelwerken Merksem

Hieronder vinden jullie het antwoord op de brief van Rietschoorvelden Leefbaar (met steun van 't Schijnverbond) over de Oosterweelwerken in Merksem.

Dagelijks 143 extra camions voor nieuwe betoncentrale

Afbeelding
Tot en met 28 november kan je bezwaar indienen tegen een nieuwe betoncentrale in Merksem. Onlangs vernamen enkele bezorgde buurtbewoners dat er een vergunning aangevraagd werd voor een nieuwe permanente betoncentrale aan de Carrettestraat in Merksem (tussen Carrettestraat-Vaartkaai-Albertkanaal). Deze betoncentrale zou, volgens de aannemer op het infomoment van Lantis op 20 november, niet voor de aanleg van de oosterweelverbinding zijn. Voor de oosterweelverbinding zou een eindje verderop, aan het Straatsburgdok, ook nog een betoncentrale worden bijgebouwd. De extra nieuwe betoncentrale aan de Carrettestraat is weer extra druk op een buurt, die de volgende 10 jaar al midden in een werf komt te liggen en veel overlast te verduren zal krijgen. Dagelijks zullen er 143 vrachtwagens aan en af rijden, van en naar deze nieuwe betoncentrale. Ook jij kan jouw mening overmaken aan de "vergunningverlenende overheid" (=de provincie), door een bezwaarschrift in te dienen. Hoe dien je een

ONDERTEKEN de brief van de bewoners van Merksem aan Lantis

Buurtbewoners maken zich grote zorgen dat de 15 hectare groen tussen Luchtbal en Merksem gekapt zal worden. Maar ze maken zich ook zorgen over de werfweg, de tijdelijke ring, de aanleg van de schijnkoker, het trillen van de damwanden, enzovoort... Op 5 weken tijd zou de 15 hectare bos tussen Merksem en Luchtbal gekapt worden. We zijn nu week 4. Er is een deel gekapt, aan de kant van Luchtbal. Maar het deel tussen de R1 en de huizen staat er voorlopig nog grotendeels. Wordt volgende week het volledige bos in één keer gekapt? Of kunnen de bewoners nog bekomen dat er een bufferstrook behouden blijft?  Buurtbewoners van Merksem zijn zich nu opnieuw aan het organiseren. Rietschoorvelden Leefbaar is de buurtgroep die opkomt voor leefkwaliteit in dit deel van Merksem tijdens de Oosterweelwerken. Ze schreven een brief, samen met het Schijnverbond, naar Lantis. Lees hieronder de brief en onderteken onderaan bij de reacties! Geachte heer Hellemans, Graag zouden we vanuit de buurt in overleg tred

Open brief aan Lantis over de oosterweelwerken op Rechteroever

Eén van onze Schijnverbonders schreef een brief. Vanuit het Schijnverbond steunen we graag deze oproep en zijn we zo vrij deze brief als open brief van het Schijnverbond te beschouwen. Je kan deze brief "onderschrijven" door onderaan jouw reactie te plaatsen en de brief te delen op sociale media.

***VANAVOND om 19u*** Belangrijke informatievergadering van Stad Antwerpen en Lantis over openbaar onderzoek Oosterweelwerf

Afbeelding
Sinds 5 juli is er een openbaar onderzoek over de eerste werffase van de Oosterweelwerf. Dit wilt zeggen: INSPRAAK. Concreet wilt dit zeggen dat je opmerkingen, bedenkingen, vragen en bezwaren kan meegeven aan de stad, Lantis en Vlaanderen. Doe jij ook mee? Waarover gaat het? Het gaat over de bouwvergunning voor de eerste fase in de volledige werfzone tussen Masurebrug (Merksem/Luchtbal), Royerssluis (Eilandje) en Turnhoutsebaan (Deurne/Borgerhout). Van belang dus voor Luchtbal, Merksem, Eilandje, Dam, Antwerpen-Noord, Deurne en Borgerhout. Informatievergadering vanavond om 19u Vanavond,  woensdag 14 juli om 19u00,  organiseren Stad Antwerpen en Lantis een  online-informatievergadering hierover.  Je kan deelnemen via deze deelnamelink:  https://zoom.us/ j/94370317300?pwd= b0t4Qm1tYmZQWmYrWkJaQ1Z4L1BjUT 09 Inspraak? Dien jouw opmerkingen en bezwaren in! Het openbaar onderzoek loopt van  5 juli 2021 tot en met 3 augustus 2021 . Het is belangrijk dat vele bewoners samen de plannen kritisc

Buurtbewoners vragen maximale compensatie na het kappen van 58,96 hectare bos voor aanleg Oosterweelverbinding

Afbeelding
Lees hier de open brief. In de omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding is te lezen dat voor de bouw van de Oosterweelverbinding in totaal 58,96 ha bos – zowat 90 voetbalvelden – en ook nog eens 913 hoogstam, bomen mogen gekapt worden. Van de 58,96 ha bos dat verdwijnt, zal slechts 32,53 ha opnieuw worden aangeplant binnen het projectgebied van Oosterweel en 45,94 ha zal buiten het projectgebied, dus elders in Vlaanderen, worden gecompenseerd.  De buurtverenigingen van het Schijnverbond vragen aan Lantis en stad Antwerpen om te zorgen voor een maximale compensatie voor het kappen van bos binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding.  Want een bos aanplanten elders in Vlaanderen is uiteraard waardevol, maar compenseert niet het verlies in onze stad, waar al zo weinig bos is. In de open brief in bijlage geven we meer uitleg over ons standpunt.  VVV Steun deze open brief als persoon of met jouw organisatie, door hieronder jouw reactie te plaatsen. VVV Namens de buurtveren

Waar komt die tijdelijke ring nu eigenlijk? ### Belangrijke ONLINE buurtvergadering ###

Afbeelding
  Waar komt die tijdelijke ring nu eigenlijk? ###  Belangrijke ONLINE buurtvergadering  ### DINSDAG 20 APRIL 2021  van 20u tot 21u30