Posts

1047 mensen ondertekenden het gemeenschappelijk bezwaar tegen de huidige bouwaanvraag Oosterweel

Belangrijk: We hebben de officiële ondertekening van het gemeenschappelijk bezwaar op 2 juli 2020 om 14u30 afgesloten. Dit omdat we nog het administratieve werk moesten verrichten om het bezwaarschrift in te dienen. In totaal hebben 1047 mensen dit gemeenschappelijk bezwaarschrift ondertekend. Hier vind je het officiëel ingediende bezwaarschrift.
Je kan hieronder nog een reactie achterlaten als steunbetuiging of je kan uiteraard ook zelf nog iets indienen tot en met 4 juli 2020.