1047 ondertekenaars

Het gemeenschappelijk bezwaar tegen de huidige bouwaanvraag Oosterweel

Belangrijk: We hebben de officiële ondertekening op 2 juli 2020 om 14u30 afgesloten.
Dit omdat we nog het administratieve werk moesten verrichten om het bezwaarschrift in te dienen.
In totaal hebben 1047 mensen het bezwaarschrift ondertekend. Hier vind je het officiëel ingediende bezwaarschrift.
Je kan hieronder nog een reactie achterlaten als steunbetuiging of je kan uiteraard ook zelf iets indienen.

1047 mensen ondertekenden mee het bezwaarschrift tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding Rechteroever.

Dit omdat het ontwerp van de Oosterweelverbinding onvoldoende tegemoet komt aan de principes en doelstellingen van het Toekomstverbond. In de omgevingsvergunningsaanvraag en de parallelle processen daarnaast, zijn er onvoldoende garanties ingebouwd om te komen tot een integrale en evenwaardige uitvoering van de verschillende principes. Het is nu noodzakelijk om prioriteit te geven aan

 1. meer overkappingen, zodat ook de dichtbevolkte wijken meer ruimte en gezonde lucht krijgen
 2. investeringen in duurzame verkeersmodi, zodat we de ambitieuze modal shift naar 50% duurzaam vervoer kunnen realiseren
 3. het doorgaand verkeer rond de stad te sturen, zodat de dichtbevolkte wijken terug ademruimte krijgen

Ik onderschrijf mee de bezwaren en de concrete suggesties en oplossingsvoorstellen daarover in het bezwaarschrift:

 1. Dat de Oosterweelverbinding zoals die zou gebouwd worden, te groot gedimensioneerd is.
 2. Dat het onzeker is of het Radicaal Haventracé zal worden gerealiseerd.
 3. Dat er geen zekerheid is over een volledige overkapping.
 4. Dat de luchtkwaliteit op een aantal plaatsen zal verslechteren.
 5. Dat er een maximale beperking van de geluidshinder moet nagestreefd worden.
 6. Dat er extra geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer en de fiets om de noodzakelijke modal shift naar 50/50 te bereiken.
 7. Dat de impact van de bouwplannen op de wijken en het onderliggend wegennet zorgpunten opleveren die verder onderzocht/nader bekeken moeten worden.
 8. Dat kansen op korte termijn gegrepen moeten worden. Dat er minder-hindermaatregelen en garanties nodig zijn tijdens de bouwwerken.

De volgende principes zijn overeengekomen in het Toekomstverbond:

 • Oosterweel Light“Een verzachte Ring voor de stad die ingekapseld wordt in het stedelijk weefsel”
 • Radicaal Haventracé“Een verbeterde en versterkte R2 als hoofdontsluiting voor de haven en die doorgaand verkeer rond de stad stuurt: via een investeringsprogramma voor het radicaal haventracé, zijnde de route R4 - E34 West - R2 - A12 en de aan te leggen A102”
 • Volledige overkapping“Een overkapping van de volledige Ring als een duidelijke basis voor een generationeel stappenplan”
 • Een ambitieuze modal shift AMS 100: “een ambitieus flankerend beleid gericht op een modal shift naar 50/50”

Ik ben van mening dat met deze principes in de nu ingediende omgevingsvergunningsaanvraag onvoldoende rekening is gehouden of dat er in het ontwerp onvoldoende garanties zijn ingebouwd om te komen tot een integrale uitvoering van het Toekomstverbond.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Buurtbewoners vragen maximale compensatie na het kappen van 58,96 hectare bos voor aanleg Oosterweelverbinding

ONDERTEKEN de brief van de bewoners van Merksem aan Lantis

Dagelijks 143 extra camions voor nieuwe betoncentrale