Download en lees

Je kan het volledige bewaarschrift 

hier downloaden en nalezen.Overzichtstabel van het bezwaarschrift (31 pagina's)

1. Enkel de bouw van een échte Oosterweel Light, kleiner gedimensioneerd, zoals afgesproken in het Toekomstverbond, is te verantwoorden.

1.1. Enkel een échte Oosterweel Light is te verantwoorden

1.2. Dimensioneer het project op de volledige modal shift en maak gebruik van het momentum rondom gedragsverandering in tijden van corona

1.3. Beperk de Oosterweeltunnel tot 2 rijstroken en een pechstrook in elke richting

1.4. Maak de Hollandse Knoop (Schijnpoortknoop) compact

1.4.1. Verklein het ruimtebeslag en de verkeersimpact

1.4.2. Geef garanties voor een beter ontwerp voor de Schijnpoortknoop 

2. Schep duidelijkheid over het Radicaal Haventracé (en garandeer de leefkwaliteit in de omgeving ervan).

3. Garandeer en realiseer meteen een volledige overkapping in dichtbevolkte wijken of waar de autostrade te dicht bij de woningen komt

3.1. Maak geld vrij voor een volledige overkapping

3.2. Overkap de zone van de Schijnpoortknoop volledig

3.3. Overkap de sleuf aan het Lobroekdok

3.4. Groene verbinding tussen Rivierenhof en Borgerhout intra muros

3.5. Niet hypothekeren van een ondergrondse herinrichting van de knoop Antwerpen-Oost en op termijn de E313

3.6. Zorgen dat ook bomen kunnen groeien op de overkappingen

4. Neem maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in woonwijken waar die zou verslechteren omwille van de bouw van de Oosterweelverbinding.

4.1. Dam/Bredastraat

4.2. Dam/Lobroekdok

4.3. Lambrechtshoeken/Merksem

5. Maximale beperking van de geluidshinder 

5.1. Verbeteringen geluid in het hele projectgebied 

5.2. Geluidsbeperking appartementsgebouwen Cogelsplein 

5.3. Geluidsbeperking op aansluiting E313 

6. Maak van het bereiken van de ambitieuze modal shift een topprioriteit

6.1. Werk het Routeplan 2030 beter uit en bied meer en zekerheid voor de modal shift

6.1.1. Investeer NU in openbaar vervoer

6.1.2. Geef prioriteit aan doorstroming voor het openbaar vervoer

6.1.3. Openbaar vervoer op Bisschoppenhoflaan versterken

6.1.4. Openbaar vervoer op Blancefloerlaan versterken

6.2. Verschuif zo veel mogelijk goederenvervoer naar water of spoor 

6.3. Versterk de fietsinfrastructuur 

6.3.1. Fietsinfrastructuur overal dimensioneren op basis van adviezen Fietsberaad Vlaanderen

6.3.2. U-turns in fietspaden ter hoogte van Oosterweelknoop wegwerken

6.3.3. Fietspad in fietskoker Oosterweeltunnel 6 meter breed

6.3.4. Een betere fietsconnectie tussen de fietssnelweg langs de R1 Noord en de Masurebrug

6.3.5. De fietssnelweg langs de R1 Noord iets westelijk verschuiven

6.3.6. U-turns in de fietsbrug over het Albertkanaal oplossen

6.3.7. Aantakking Noord-Zuid-fietsverbinding langs R1 aantakken op fietsbrug over Albertkanaal en Vaartkaai

6.3.8. Fietsverbinding zonder kruispunten tussen Bisschoppenhoflaan en Schijnpoort

6.3.9. Betere fiets- (en voetgangers-)connecties ter hoogte van kap Buurtspoorweglei 

6.3.10. Een fiets- en voetgangersconnectie tussen Luchtbal en Merksem-Distelhoek

6.3.11. Het Ringfietspad 6 meter breed

6.3.12. Fietspaden Schijnpoortweg (voet Theunisbrug) 4 meter breed 

6.3.13. Fietspaden Bisschoppenhoflaan 3 meter breed 

7. Negatieve impact op wijken en onderliggend wegennet minimaliseren

7.1. groene buffer langs de R1 Noord tussen Groenendaallaan en Masurebrug in Merksem 

7.2. Aandacht voor de bewoners van de wijk Dam Achteruit 

7.3. Negatieve impact op verkeer in Antwerpen Noord, omgeving Schijnpoort en Borgerhout/Deurne beperken.

7.4. Zo weinig mogelijk bomen kappen op Linkeroever en aan het Noordkasteel

8. Neem maatregelen op korte termijn en tijdens de bouw om de leefbaarheid te verhogen en hinder en schade te beperken.

8.1. Grijp kansen op korte termijn

8.2. Neem de noodzakelijke maatregelen tijdens de bouw

Reacties

Populaire posts van deze blog

Buurtbewoners vragen maximale compensatie na het kappen van 58,96 hectare bos voor aanleg Oosterweelverbinding

ONDERTEKEN de brief van de bewoners van Merksem aan Lantis

Dagelijks 143 extra camions voor nieuwe betoncentrale