Antwoord Lantis op brief Oosterweelwerken Merksem

Hieronder vinden jullie het antwoord op de brief van Rietschoorvelden Leefbaar (met steun van 't Schijnverbond) over de Oosterweelwerken in Merksem.

Geachte vertegenwoordigers van Rietschoorvelden Leefbaar,
 
Ik heb jullie mail met veel aandacht gelezen. Jullie zorgen zijn onze zorgen. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. We beseffen zeer goed welke impact onze werken op jullie buurt, en jullie dagelijks leven, hebben. Daarom doen we er, samen met de aannemer, alles aan om onze activiteiten te verzoenen met een leefbare omgeving. Het is daarom goed dat jullie ons als buurtcomité scherp houden en bevragen. Dat gebeurde reeds tijdens het jongste informatiemoment in het seniorencentrum. Daaruit zijn bezorgdheden gekomen, zoals de bomenkap en de aansluiting van de werfweg op de Masurebrug, waar we meteen mee aan de slag zijn gegaan. Morgen zullen we jullie daar een eerste update over kunnen geven.  
 
Ook jullie vraag tot structureel werfoverleg was al via een buurtbewoonster op onze radar beland, en is langs onze zijde ondertussen tot een concreet voorstel uitgewerkt. We spreken er, opnieuw, graag morgen over. Na het informatiemoment schakelen we dan over op een structureel werfoverleg, dat we overigens zullen blijven combineren met webinars, bewoners- en nieuwsbrieven, updates op onze website en fysieke buurtmomenten.
 
Jullie vraag naar concrete informatie is, terecht, zeer groot. Toch wil ik ook benadrukken dat niet elke vraag meteen beantwoord kan worden. De aannemer die de werken zal uitvoeren, is nog maar enkele maanden aan boord. Een eerste pakket werken is al aan hem gegund, maar niet alle werken -zoals die aan de tijdelijke ring- zijn al volledig uitgetekend. Dat betekent dat er ruimte is om naar jullie bezorgheden te luisteren en, indien mogelijk, een gevolg aan te geven.

Met vriendelijke groeten,Luc HellemansAlgemeen Directeur


 

Lantis

 

 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Buurtbewoners vragen maximale compensatie na het kappen van 58,96 hectare bos voor aanleg Oosterweelverbinding

ONDERTEKEN de brief van de bewoners van Merksem aan Lantis

Dagelijks 143 extra camions voor nieuwe betoncentrale